Übersetzungen

Von MITGLIEDERN des BULGARISCHEN GERMANISTENVERBANDs

ÜBERSETZTE BÜCHER und PERIODIKA

 

АНГЕЛОВА, Пенка

Канети, Елиас. Мъчение на мухи : Притурка от Хемпстед : Записки. В. Търново : ПИК, 2006. – 243 с. – (Библиотека Елиас Канети)

Байер, Ксавер. Когато днес се събудих, станах и се умих, изведнъж ми се стори, че всичко на този свят ми е ясно и аз зная как трябва да се живее : [Пиеса]. 2008.

Крюгер, Михаел. Торинска комедия : Записки на един управител на наследство. София : Балкани, 2008. 191 с.

Троянов, Илия. Кучешки времена : Революцията менте – 1989. София : Балкани, 2008. – 319 с.

Софрониева, Цвета. Други слова, други места. // Либерален преглед, 2009. http://www.librev.com/index.php/bg/component/content/article/483

Софрониева, Цвета. Седемнайсет извора, седемнайсет войни. // Литературни Балкани, 2009, № 17, с. 246-257.

Троянов, Илия и Юли Цее. Посегателство над свободата : Истерия за сигурност, полицейска държава и ограничаване на гражданските права. Русе : МД Елиас Канети, 2010. 182 с.

Портиш, Хуго. А сега накъде. Русе: МД Елиас Канети, 2012. 80 с.

Дорон Рабиновичи: И без това. Изд. Балкани 2012. ISBN: 9789549276671

Ирис Ханика: Същността. Изд. Елиас Канети 2013 ISBN 978-954-2992-05-9

Роберт Музил: Безпомощна Европа. Изд. МД Елиас Канети, Русе, 2013, 92 стр. ISBN: 978-954-2992-10-3.

Марк Дегенс: Нашият попмодернизъм. МД Елиас Канети, Русе, с. 147-153. ISBN 978‑954‑2992‑15‑8,

Петра Ганглбауер. Понякога викам натам. Небесно щастие. МД Елиас Канети, Русе, 2014, с. 212-218. ISBN 978-954-2992-16-5

Елиас Канети. Слуховодецът на века. МД Елиас Канети, Русе, 2014, стр. 90 стр.

Петер Ваверцинек. Безмайчинство. МД Еиас Канети 2015. ISBN 978-954-2992-27-1

(с/о Ана Димова): Елиас Канети. Записки 1942-1985. Провинцията на човека, Тайното сърце на часовника. МД Елиас Канети 2015. ISBN 978-954-2992-26-4

Елиас Канети. Записки 1954-1993. Изтезание на мухи, Питурка от Хампстед. Посмъртно публикувани записки. ISBN 978-954-2992-3-8

 

БУРНЕВА, Николина

Елиас Канети в Словения. [Elias Canetti in Slovenien. Studien von M. Birk, D. Kos, N. Slibar, V. Hondric-Horvat und ein Interview mit J. Moder] – Internat. Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung. Jg. V, H. 5/2003, 79 S. ISSN 1311 476 X

Pulverfass Balkan – Mythos und Realität. Materialienband vom Internationalen Symposium (Russe, Oktober 1998) St. Ingbert: Röhrig, 2001.

(с/o Недка Николова): Бруно Валтер, Густав Малер [Bruno Walter, Gustav Mahler]. Велико Търново: PIC, 1999. ISBN: 954-736-019-1

Маргарет Крайдл, Домино. [Margaret Kreidl, Domino. Ausgewählte Texte] V. Târnovo: PIC, 1996. (с/o) ISBN: 954 8258 76 5

 

ДИМОВА, Ана

Хермлин, Щефан. Вечерна светлина. Разкази и новели. – София, 1983. –  297 с.

Вайс, Ернст. Бедният прахосник. Роман.- София, 1985,415 с.

Рот, Йозеф. Гробницата на капуцините. Разкази и роман. – София, 1986, 381 с.

Милетич, Любомир. Източните български говори. – София,1989 (съвместно с А.Александров)

Краус, Карл. Кутията на Пандора. Есета и афоризми. – София, 1991, 238 с.

Рансмайр, Кристоф. Последният свят. Роман. – София, 1992, 206 с.

Грубер, Мариане. Протоколи на страха. Разкази и есета. – Велико Търново,1994 (съвместно с Елисавета Кузманова), 189 с.

Зойфер, Юра. От рая до края на света. Пиеси. – Велико Търново, 1996 (съвместно с Пенка Ангелова), 230 с.

Краус, Карл. Съсипаната литература. // Веселият апокалипси:. Естетика и литература на виенския fin de siecle. Пловдив, 1996, с.112-126.

Michajlovsky, Stojan. Halbwahrheiten und Apophtegmata (Aphorismen). // Neue Sirene, München,1999, Nr.10, S.117-120.

Podvarzatschov, Dimitar. Gedanken und Paradoxe (Aphorismen). // Neue Sirene, München, 1999, Nr. 10, S.120-122.

Ralin, Radoj. Wildgewächse (Aphorismen). //  Neue Sirene, München, 1999, Nr.10, S. 122-127.

Dimitrova, Blaga. Balkan-Höllen-Spiele (Terzinen). // Neue Sirene, München, 1999, Nr.11, S. 8-18.

(с/о П. Ангелова): Канети, Елиас. Тайното сърце на часовника. Велико Търново, 1999, 158 с.

Асман, Ян. Културната памет. София, 2001, 352 с.

Целан, Паул. Ничията роза. Стихотворения. Двуезично издание. София, 2001, 179 с.

Nikolai Kantchev. Botschaften eines Fußgängers. // Akzente, München, 2003, Nr. 4, S. 354-363.

Sozialismus: Realitäten und Illusionen. Europäische Ethnologie. Herausgegeben von Klaus Roth. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie 2005, 256 S.

Рот, Юлиана / Клаус Рот. Студии по интеркултурна комуникация. София: Академично издателство “Марин Дринов”  2007, 297 с.

Орошаков, Харалампи Г. Аферата “Батенберг”. Роман. Пловдив: Летера, 2011, 718 с.

Фалада, Ханс. Всеки умира сам. Роман. Пловдив: Летера, 2013, 682 с.

Грубер, Мариане. Спомените на един смешник. Роман. Русе: МД Елиас Канети, 2014, 284 с.

 

КИЛЕВА-СТАМЕНОВА, Ренета

Макс Шелер, Мястото на човека в космоса. София, Плевен: Евразия-Абагар, 1991.

Ханс-Роберт Яус, Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, 1998.

Юрген Хабермас, Философският дискурс на модерността. Плевен: Евразия-Абагар, 1999.

Фридрих Ницше, Отвъд доброто и злото. София: Захарий Стоянов, 2000.

Фридрих Ницше, Към генеалогията на морала. София: Захарий Стоянов, 2000.

Томас Ман, Eсета том 1. София: Прозорец, 2001.

Томас Ман, Eсета том 2. София: Прозорец, 2002.

Хелен Кайзер, Зовът на мюезина. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, 2007.

 

ПОПОВА, Маргарита

Милена Баиш, Антон се гмурка. Изд. „Тони прес“, С., 2015, 93 с.

Немски вицове. – в-к ,,Преса” 03.03.2012

 

РАЗБОЙНИКОВА-ФРАТЕВА, Майа

Елфриде Йелинек: Пианистката. Роман. София: Фигура 2005.

Награди:

2005: Номинация за националната награда за превод на художествена литература „Христо Г. Данов“, връчвана от Министерството на културата и Община Пловдив за превода на романа „Die Klavierspiеlerin“ от Елфриде Йелинек.

2006: Годишна награда на Съюза на преводачите в България за превода на същия роман.

Milev, G. Die moderne Poesie. Notizen und Ideen. In: Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen. Band 1: Zoe. Schriftenreihe des Zentrums Osteuropa. Herausgeber A. Lauhus. Köln, 2008, S. 123-138.

Михаел Лимберг: Херман Хесе. София: Рива 2009 г. 179 с.

Александър и Маргарете Митчерлих: Неспособността за тъгуване и свързаният с нея германски начин да обичаш. Откъси от есето. В: Литературен вестник, Литературен вестник, ХХIV – бр. 16 (22-28.04.2015), с. 12-13.

Зигрид Берка и Сузане Мозер (съст.): Феминистична философия, София: Наука и изкуство 2000 (c/o Станислава Друмева).

Ханс-Роберт Яус: Исторически опит и литературна херменевтика. Cъст. Ангел Ангелов, София: Издателство на СУ „Св. Климент Охридски”, 1998 (с/o Ренета Килева).

А. Кристиане Нойдекер: Кой има лек против страшните сънища? В: Литературен вестник, ХХIII – бр. 4 (29.01-4.02.2014), с. 15.

Б. Катрин Шмит: Хубаво парче земя, под водата (13.01.2014); Шаран en bleu (09.01.2014) http://www.public-republic.com/magazine/2014/01/118587.php